Świnia

20 tekstów – auto­rem jest Świ­nia.

Pat­rząc w zęby ko­niu nau­czyła klęska Troi. 

myśl • 20 listopada 2012, 12:24

Cza­sem plu­je so­bie w brodę, gdy nie splunę ko­muś w mordę. 

myśl • 11 czerwca 2012, 14:01

Zas­ta­nawia mnie czy mieć pecha to to sa­mo co nie mieć szczęścia. Jak myślicie?... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 czerwca 2011, 22:16

Nikt od tak nie ze chce zos­tać czyimś podwładnym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 czerwca 2011, 23:15

Wy­daje mi się, że nieraz widzę dob­ro płynące ze zła. Jeszcze nig­dy nie wy­dawało mi się odwrotnie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 maja 2011, 15:14

Możesz wie­dzieć wszys­tko i być zu­pełnym głup­cem. Możesz nie wie­dzieć nic, a być najmądrzej­szych człowiekiem, które­go przyj­dzie CI poznać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 maja 2011, 18:56

Nie śnij, bo życie Cie rozczaruje. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 maja 2011, 22:50

Nieraz znaj­du­jemy się w sy­tuac­jach w których mówi­my "do widze­nia" na "dzień dobry" 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 maja 2011, 22:39

Praw­dzi­wa miłość zaw­sze prze­bacza i nig­dy nie zapomina. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 kwietnia 2011, 07:13

Nie ma cze­goś ta­kiego jak dwa su­mienia. Jest jed­no... Ty­le, że cza­sami go nie ma. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 kwietnia 2011, 09:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność